Ervaar het gemak van online afspraken boeken, altijd en overal!

Ervaar het gemak van online afspraken boeken, altijd en overal!

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij de bewegingen van en in het lichaam onderzocht worden.

Alles in het lichaam beweegt: van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten. Deze beweeglijkheid is nodig om gezond en zonder klachten te kunnen functioneren. Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij de bewegingen van en in het lichaam onderzocht worden. In de behandeling richt de osteopaat zich op het herstel van weefselspanning en beweeglijkheid. Osteopathie is een veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. 

Tijdens het eerste consult start de osteopaat met een anamnese (vraaggesprek). De osteopaat is geïnteresseerd in alle facetten van uw klachten, uw algehele gezondheid, essentiële lichaamsfuncties en zeker ook in al hetgeen in uw leven is voorgevallen, wat zijn sporen in de weefsels kan hebben achtergelaten.
Na de anamnese vindt het onderzoek plaats. Tijdens het specifiek osteopathisch onderzoek tast de osteopaat uw totale lichaam af naar bewegingsstoornissen welke een mogelijk aandeel hebben in uw klachten. 

Na afloop van het totale onderzoek zal de osteopaat uitleggen, wat er met u aan de hand is en u mededelen of behandeling nuttig en bovenal veilig is. Wanneer een osteopathische aanpak is geïndiceerd zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling. Met verschillende technieken tracht de osteopaat de verschillende gefixeerde structuren weer mobiel te maken en uw lichaam opnieuw in balans te brengen 

Indicaties voor behandeling volwassenen

 • Pijn en/of stijfheid in rug, nek, schouders, heupen en ledematen. 
 • Bekkeninstabiliteit. 
 • Sportblessures 
 • Whiplash-syndroom en andere post-traumatische klachten. 
 • Verschillende hoofdpijnen (o.a. migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn, voorhoofdsholte-ontsteking, oorsuizen). 
 • Duizeligheid. 
 • Incontinentieproblemen. 
 • Maag- en/of darmklachten (zuurbranden, maagpijn, obstipatie, diarree, algemene buikklachten). 
 • Klachten na (buik)operaties (littekenvorming, verklevingen). 
 • Chronische vermoeidheidsklachten en concentratiestoornissen. 
 • Allerlei klachten tijdens zwangerschap.