Ervaar het gemak van online afspraken boeken, altijd en overal!

Ervaar het gemak van online afspraken boeken, altijd en overal!

Een osteopathische behandeling kan vaak een positief effect geven bij kinderen met ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen.

Algemeen 

De klachten die kinderen ontwikkelen komen vaak door problemen bij de geboorte. Vaak zie je de problemen al in de babyjaren. Daarbij komt nog dat kinderen tijdens hun korte leven al diverse keren kunnen vallen, struikelen enzovoort. Ook kunnen klachten komen door het niet goed reageren op de diverse vaccinaties. 

Normaal gesproken vindt de beïnvloeding van het zenuwstelsel spontaan en ongehinderd plaats. Gezonde voeding, aanraking, beweging en bewogen worden zijn hiervoor onmisbaar. Helaas kunnen allerlei omstandigheden een optimale ontwikkeling in de weg staan. Een verstoring kan ernstige vormen aannemen, maar ook heel gering zijn. In beide gevallen zal het gedrag van het kind worden beïnvloed. 

Het is gebleken dat erfelijke endocriene (hormonale) eigenschappen een rol kunnen spelen, maar ook dat iets in de toestand van het moederlichaam tijdens de zwangerschap mede de aanleiding vormt voor de problemen. Het geboorteproces, hoe goed ook verlopen voor de moeder, kan elementen bevatten die ongunstig waren voor de latere ontwikkeling van het kind. Ook ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenissen in de eerste levensjaren van het kind kunnen aan de basis staan van latere problemen in de ontwikkeling. 

Binnen de osteopathie kijkt men naast het bewegingsapparaat ook naar de schedel en het orgaansysteem. Vooral deze laatste twee zijn zeer belangrijk in relatie tot leer- en gedragsproblemen. Een optimale functie van het centrale zenuwstelsel (hersenen) is rechtstreeks gerelateerd aan een goede doorbloeding. Hoe beter de doorbloeding, hoe beter de functie. 

Een beperkte beweeglijkheid van de schedel en de hoge nekwervels (C0-C2) heeft een beperkte doorbloeding en een mindere optimale functie tot gevolg. Dit zelfde geldt voor het orgaansysteem. Hier vinden tal van enzymatische activiteiten plaats die van belang zijn voor een optimaal functioneren van het centrale zenuwstelsel. Door middel van een osteopathische behandeling wordt getracht deze systemen beter te laten functioneren, waardoor een betere zenuwgeleiding mogelijk is en hierdoor betere prestaties. Een osteopathische behandeling kan zeer effectief zijn bij kinderen met ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen. 

 

Osteopathisch onderzoek kinderen 

Tijdens het eerste consult wordt een volledige anamnese (ziektegeschiedenis) afgenomen. Het gaat hier om informatie over de zwangerschap, de bevalling, de weeën, het uitdrijven, doorgemaakte ziekten, ongelukken of andere opvallende gebeurtenissen in het leven van het kind. Tijdens het onderzoek wordt vastgesteld wat de oorzaak is van de klacht en of dit osteopathisch te behandelen is. 

De behandeling kan zo subtiel zijn dat het vaak lijkt of er niets anders gebeurt dan de handen plaatsen op het kind. Kinderen reageren over het algemeen heel plezierig op de behandeling, het werkt ontspannend en het is niet ongewoon dat de kinderen tijdens de behandeling in slaap vallen. 

 

Bijdrage van ouders en/of verzorgers tot een succesvolle behandeling 

De ouders of verzorgers kunnen bijdragen tot een succesvolle behandeling. Breng favoriete speeltjes, boekjes mee om het kind af te kunnen leiden. Bij baby’s is het verstandig om flesvoeding en/of speentje mee te nemen, ervaring leert dat de meeste baby’s zich ontspannen tijdens het drinken van de fles, dit kan de behandeling ten goede komen. Neem een doek of handdoek mee waarop het kind kan liggen. 

 

Wat voor reactie geeft een behandeling? 

Meestal zijn kinderen wat moe na een behandeling omdat het activeren van het zelfhelende vermogen van het lichaam energie kost. Ook zijn er kinderen die naderhand juist een uitbarsting van energie hebben doordat ze zich bevrijd voelen ongemakken in hun lichaam. Een enkele keer zie je eerst een toename van de klachten, deze reactie is van voorbijgaande aard. 

Indicaties voor behandeling kinderen: 

Hieronder volgt een lijst van indicaties welke in aanmerking komen voor osteopatische behandeling. Deze lijst is vanzelfsprekend niet volledig, maar is bedoeld om een globale indruk te geven: 

  • Oorontsteking (chronisch) 
  • Neusverkoudheid (chronisch), verstopte traanbuis 
  • Astma, luchtweginfecties 
  • Overgevoeligheid, allergie, eczemen 
  • Gedragsproblemen, leerstoornis, slechte concentratie, hyperactiviteit 
  • Dyslexie, motorische achterstand, dyspraxie 
  • Hoofdpijn, pijnen algemeen 
  • Scoliosis (scheve rug) 
  • Bedplassen